Vragen over Radiesse

Vragen over Radiesse

Het consult

 1. Zijn er kosten verbonden aan een consult?
 2. Wat voor product is Radiesse precies?
 3. Hoe werkt dit product precies?
 4. Zijn er i.p.v. deze behandeling alternatieven die u mij zou kunnen aanraden?
 5. Welke behandeling zou u mij aanraden en is deze behandeling de beste keuze voor mij?
 6. Is er een wachtlijst voor deze behandeling?
 7. Welke voorbereidingen moet ik treffen voor de behandeling?
 8. Wie komt in aanmerking voor een behandeling met Radiesse
 9. Welk resultaat ik mag verwachten van zo een behandeling?
 10. Hoeveel behandelingen zal ik naar verwachting nodig hebben?
 11. Is deze behandeling veilig?
 12. Kunt u wat vertellen welke resultaten er in het verleden mee gehaald zijn?
 13. Welke regio’s kunnen met dit product behandeld worden?
 14. Hoe lang blijft het resultaat van zo een behandeling zichtbaar?
 15. Wat als dit product is uitgewerkt?
 16. Bent u BIG-geregistreerd, getraind en gekwalificeerd om deze behandelingen te verrichten?
 17. Hoe wordt dit product toegediend?
 18. Wanneer is het effect van deze behandeling zichtbaar?
 19. Heeft u foto’s van patiënten voor en na een behandeling?
 20. Bent u of uw kliniek altijd bereikbaar voor eventuele vragen?
 21. Bent u de specialist die de behandeling gaat uitvoeren?
 22. Heeft u ook documentatie over deze behandelingen?
 23. Hoeveel ervaring heeft u met zulke behandelingen. Hoeveel van deze behandelingen doet u per jaar?

De behandeling

 1. Wat voel ik tijdens zo een behandeling / is de behandeling pijnlijk?
 2. Word ik bij deze behandeling verdooft?
 3. Hoelang duurt de behandeling?
 4. Wat zijn de mogelijke complicaties/risico’s van deze behandeling op korte en/of lange termijn?

Na de behandeling

 1. Hoe voel ik me na de behandeling?
 2. Heeft deze behandeling bij werkingen? Zo ja welke?
 3. Mag het behandelde gebied in de zon of mag ik onder de zonnebank?
 4. Nazorg?
 5. Moet ik na de behandeling nog op controle komen?
 6. Wanneer kan ik mijn dagelijkse activiteiten hervatten / herstelperiode?
 7. Wat kost deze behandeling en zijn er nog bijkomende kosten?
 8. Doet deze kliniek ook regelmatig een klant tevredenheids onderzoek en wat is daarvan de het resultaat.
 9. Hoe wordt de betaling afgehandeld, wordt de rekening opgestuurd?
 10. Bent u of de kliniek verantwoordelijk als blijkt dat er een herstel behandeling nodig is? Voor wie zijn deze kosten?
 11. Zijn jullie aangesloten bij een branche organisatie?

Laat u tijdens een consult goed voorlichten.

Zorg dat u door een ervaren en deskundige specialist behandeld wordt.