Privacy

Kostenpriveklinieken.nl gebruikt de gegevens over bezoekers van zijn websites niet om aanbiedingen van producten of diensten zonder uw toestemming naar u toe te sturen (e-mail spam, direct marketing, enz.). Ook stelt kostenpriveklinieken.nl gegevens over bezoekers van zijn websites niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking.