Liposuctie of Liposculptuur

 

Wat is liposuctie

Betekenis liposuctie: lipo is vet en Suctie is zuigen.
Betekenis liposculptuur: lipo is vet en Sculptuur is de oppervlakte vormgeven.
Liposuctie of Liposculptuur is een cosmetisch chirurgische behandeling die bedoeld is om de contouren van het lichaam te verfraaien, maar het is geen middel om gewicht te verliezen of af te vallen. Liposuctie vindt in principe pas plaats als het lichaamsgewicht op een acceptabel niveau is volgens patiënt en arts, het is dus een figuur verbeterende ingreep waarbij vet wordt verwijderd. 1 Liter vet weegt ongeveer 700 gram, meestal verwijderd men niet meer dan 3 liter zo kunt u zien dat je hier nauwelijks van zult afvallen. Bij Liposuctie gaat het dus om contourverbetering of volume verlies.

Liposuctie Liposuctie

Het consult

De chirurg kan bekijken of Liposuctie bij u uitgevoerd kan worden, hij kan u informeren over het te verwachten resultaat en of het door u gewenste resultaat haalbaar is, de voor- en nadelen en de risico’s van zo een operatie, littekenvorming. Hoe jij je voelt na de ingreep, wanneer u naar huis mag, de nazorg en de controles. Vertel uw chirurg over uw eventuele medicijn gebruik en uw medisch verleden. Een gesprek met uw chirurg is erg belangrijk het is zijn taak om u zo goed mogelijk te informeren zodat u tot de juiste beslissing te kan komen maar het is ook belangrijk dat u hier duidelijk uw wensen kenbaar maakt. Als u wenst dat deze ingreep plaats vindt dat moet u gezond zijn.

Liposuctie Liposuctie

De ingreep

Liposuctie kan zowel onder plaatselijke verdoving als onder narcose plaats vinden, als er meerdere regio’s behandeld moeten worden kan narcose een betere keuze zijn. Door middel van het verwijderen van overtollig onderhuids vet m.b.v. een speciale zuigtechniek, via een klein sneetje van een paar mm wordt er een fijn buisje in het lichaam gebracht. Door de buis kriskras maar op een gecontroleerde manier te bewegen wordt het overtollige vetweefsel weggezogen. Na de behandeling worden de sneetjes niet gehecht hierdoor kan het lichaam het overtollig vocht gemakkelijk kwijt  raken, bij sommige klinieken worden de sneetjes in de huid dichtgeplakt. Na de behandeling wordt u in een elastisch verband/kledingstuk gehesen (drukverband) dit om zwellingen en bloeduitstortingen te voorkomen. Deze elastische kleding wordt meestal een maand gedragen.

Complicaties en verwachtingen van liposuctie

Zoals bij alle medische ingrepen kunnen er ook bij liposuctie complicaties optreden. Voorbeelden hiervan zijn een allergische reactie op de verdoving, een infectie, bloedingen, slechte wond genezing of trombose. Deze kans op complicaties worden verkleind als u door een ervaren en deskundige chirurg wordt behandeld. Een nadeel kan zijn dat de verwachting op een goed eindresultaat niet helemaal wordt waargemaakt. Het resultaat wordt ook bepaald door de kwaliteit van de huid. Een gevaar van liposuctie is overcorrectie. Het is beter iets te weinig vet weg te zuigen en een her-correctie uit te voeren dan een overmatige correctie met alle gevolgen van dien. Meestal verwijdert men niet meer dan 2 liter vetweefsel, in uitzonderlijke omstandigheden maximaal 3 liter. Als er meer vet verwijderd moet worden dan is het verstandig om dit in meerdere sessies te doen met tussenpozen van maanden.
Na de operatie kunt u een aantal dagen last hebben van napijn.

Liposuctie Liposuctie

Liposuctie met BodyTite 

BodyTite is een nieuwe methode van liposuctie, het verbeteren van de contouren van het lichaam en huidverstrakking.

BodyTite maakt gebruik van een RFAL techniek (Radio Frequency Assisted Lipothighening)